Yazar : Mehmet Sağır
Fiyat: 50.00   Liste Fiyatı : 50.00

Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 9786257915274
Yayın Tarihi : 2020-04-15
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 294
Boyut : 16.5 X 24
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
“Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular” isimli bu kitap işletmeciliğin farklı alanlarında işletme içi ve dışında faaliyetlere etki edecek, teknik, yöntem ve uygulamalardaki gelişmeleri kavramsal olarak anlatmakta ve aynı zamanda bu kavramları yönetsel olarak ele almaktadır. Yirmi bir bölümden oluşan kitap özellikle genel işletmecilik konuları ile birlikte yönetim, bilgi ve teknoloji, pazarlama, üretim, Ar-Ge vb. alanlarla ilgili kavramları yönetsel açıdan ele almaktadır.
Kitap birinci bölümünden başlayarak son bölüme; “Endüstri 4.0”, “Bilgi Yönetimi”, “Bilgi Teknolojisi”, “Entelektüel Sermaye”, “Örgütsel Çeviklik”, “Örgütsel Çeviklik-Entelektüel Sermaye”, “Yıkıcı İnovasyon”, “Yeni Ürün Geliştirme”, “Tedarik Zinciri”, “Pazarlama Araştırmaları”, “Pazarlama Yetenekleri”, “Pazarlamada Etik”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Markalama”, “Sosyal Platformlar”, “Kurumsal İletişim”, “ Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, “İş-Yaşam Dengesi”, “Davranışsal Ekonomi”, “Büyüme ve Küçülme Stratejileri”, “Birleşme ve Satınalma” konularından oluşmaktadır.

This book titled as “Managerial Issues in Modern Business Administration” conceptually explains the developments in techniques, methods and practices that will affect the activities inside and outside the business within different fields of business administration, and also handles these concepts managerially. The book, which consists of twenty one chapters, handles the terms managerially especially with general business subjects, concepts related to management, information and technology, marketing, production, R&D, etc.
The book starting from the first chapter to the last chapter consists of subjects titled as; "Industry 4.0", "Information Management", "Information Technology", "Intellectual Capital", "Organizational Agility", "Organizational Agility - Intellectual Capital", "Disruptive Innovation", "New Product Development", "Supply Chain", " Marketing Researches, "Marketing Capabilities", "Marketing Ethics", "Customer Relationship Management", "Branding", "Social Platforms", "Corporate Communication", "Corporate Social Responsibility", "Work-Life Balance", "Behavioral Economy”, "Growth and Downsizing Strategies", "Mergers and Acquisitions".

Okuyucu Yorumları