Yazar : Mehmet Sağır
Fiyat: 50.00   Liste Fiyatı : 50.00

Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 9786257915267
Yayın Tarihi : 2020-04-15
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 314
Boyut : 16.5 X 24
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
“Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları” isimli bu kitap, örgütlerin iç ve dış çevreden elde edeceği bilgiler ışığında örgüt yapısındaki değişim, örgüt bünyesindeki bireylerin birbirleri ve örgütle olan ilişkileri, farklılıkları (bilgi, beceri, yetenek, yaratıcılık, girişimcilik vb.) yönetecek ve örgütün çevreye uyumunu sağlayacak zeki örgütün oluşumuna katkı yapacak on dokuz bölümden meydana gelmektedir.
Kitap birinci bölümünden başlayarak son bölüme; “Örgütsel DNA”, “Liderlik”, “Koçluk ve Mentorluk”, “Farklılıkların Yönetimi”, “Kurumsal İtibar Yönetimi”, “Örgütsel Adalet”, “Girişimcilik”, “Yaratıcılık”, “Yetenek Yönetimi”, “Sosyal Girişim”, “Değişim Yönetimi”, “Yeniden Organizasyon”, “Örgütsel Zekâ”, “Belirsizliği Yönetmek”, “Risk Yönetimi”, Kriz Yönetimi”, “Rekabet Stratejileri”, “Performans Değerlendirme” ve “Yükseköğretimde İşletmecilik” konularından oluşmaktadır.

This book titled as “Adaptation Mechanisms to Changing Environmental in Management” consists of nineteen sections that will manage changing the organizational structure, relationships and differences (knowledge, skills, talent, creativity, entrepreneurship, etc.) of individuals with each other and within the organization, and will contribute to the formation of the intelligent organization that will adapt to the environment.
The book starting from the first chapter to the last chapter consists of subjects titled as; "Organizational DNA", "Leadership", "Coaching and Mentoring", "Management of Diversity", "Corporate Reputation Management", "Organizational Justice", "Entrepreneurship", "Creativity", “Talent Management”, “Social Enterprise”, “Change Management", "Reorganization", "Organizational Intelligence", "Managing Uncertainty", "Risk Management", “Crisis Management”, “Competitive Strategies ", " Performance Evaluation " and "Managerialism in Higher Education".

Okuyucu Yorumları